Ilona Huss Walin, Ambjörn Göransson, Martin Jentzen 11-26 Jan

”Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv”. Vi närmar oss skogens egna spontana processer där människan är en del av naturen, snarare än ett överordnat subjekt. Genom att betrakta skog som förändring och process får vi en inblick i hur skog förändras över tid. Utställningen är en del i ett projekt om skogsbruk som Ilona Huss Walin och Ambjörn Göransson arbetar med i samarbete med skogsingenjör Martin Jentzen.

Dan Almqvist 2019 05

  • [ngg src="galleries" ids="12" exclusions="14,16,74" display="basic_thumbnail"]

    [ngg src="galleries" ids="12" display="basic_thumbnail"]


Emma Ströde 2018-12

”Allt går inte att sätta fingret på”. Utställningen är ett undersökande av relationen mellan naturen, djuren, det inom oss som inte går att mäta eller översätta till en punkt i ett diagram och den västerländska nutida idén om att vi lever i en framskriden civilisation där vetenskapen har alla svar. Utställningen rör sig tematiskt runt symboler för naturen och schablonbilder av den västerländska mannen. Med värme och humor gestaltas och belyses vår tids fixering vid mätbarhet, vetenskaplighet och administration. Det är också en utställning full med form som direkt förekommer ordet och verkar genom materian på ett sätt som inte alltid går att sätta fingret på.
Länkar

Zsuzsanna Larsson Gilice 2018-11

Galleri PS är ett av de minsta gallerierna i Göteborg, och det här har inte med ytan att göra – två små rum i ett hus i stadsdelen Haga – men Zsuzsanna Larsson Gilices utställning är den andra i rad på PS som helt tagit över gallerirummen. Den förra, Virgil Dejarvs Nya normala landskap II, gjorde det rent fysiskt genom att galleriet kläddes i brunt omslagspapper och fylldes med målningar, högt och lågt, medan Zsuzsanna Larsson Gilices utställning gör det genom att i blott sju verk sätta en stark grundton i rummen. Göteborg 2018-11-14 Olle Niklasson